Tuesday, 25 October 2011

Contoh Modul Turus


MODUL P&P IQRA KELAS PEMULIHAN IQRA’ 2011
MODUL
OJEKTIF
PENGISIAN
BAHAN


1

 

2i.Murid dapat mengenal,menyebut bunyi huruf-huruf tunggal berbaris satu di atas (fathah),di bawah (kasrah), dan di hadapan (dhommah) dengan bacaan pendek.


 1. Huruf berbaris satu di atas, di bawah dan di hadapan sebagai set induksi.
 2. Latihan nasyid (Baca Panjang – Pendek).
Lihat carta, nasyid menggunakan irama “ikan kekek”.
 1. Kaedah ini hendaklah dipraktikkan secara  kumpulan dan individu.
 2. Guru memberi  isyarat pangkah (x) dengan menggunakan tangan (di larang baca panjang).
 3. Pamerkan kad imbasan untuk bacaan kumpulan.
 4. Edarkan untuk bacaan individu sebagai pengukuhan.
 5. Guru memberi  isyarat seperti :
Sotong  - ص
Doremon – ض
Tomato – ط
Zohor – ظ
 1. Guru hanya membetulkan sebutan huruf yang salah sahaja tanpa mengulang kalimah tersebut sebagai contoh :
كَذَبَ – huruf ذَ  dibaca dengan نَ. Guru hanya membetulkan bunya ذَ sahaja tanpa perlu menyuruh murid membaca sepenuhnya كَذَبَ.
 1. Pengukuhan beza huruf menggunakan nasyid “bezakan bunyi huruf”.
 2. Edarkan kad imbasan kepada murid mengikut tahap pencapaian.
 3. Guru perlu memastikan murid menyebut dengan makhraj yang betul  dan mencatat pencapaian.Carta Nasyid
Tiada alif baca pendek
Tiada ya baca pendek
Tiada wau baca pendek
Baca pendek 2X

أَ إِ أُ
 
Carta  Iqra

أَ إِ أُ    بَ بِ بُ
تَ تِ تُ   جَ جِ جُ

Kad Imbasan

أَ إِ أُ    بَ بِ بُ
تَ تِ تُ   جَ جِ جُ


Nasyid “banding beza”

Cubalah bezakan
Harus jelas beza
Di antara bunyi

أَ – عَ

Sila guna kad imbasan berwarna merah sebagai bahan bantu.


i.Murid dapat mengenal,menyebut kalimah yang mengandungi 2,3,atau 4 huruf bersambung secara putus-putus dengan bacaan pendek.

ii.Murid dapat mengenal menyebut kalimah yang mengandungi bacaan mad alif, wau dan ya dengan kadar 2 harakat.

iii.Murid dapat membezakan bacaan panjang dan pendek dengan jelas.


 1. Pamerkan carta, latih tubi secara kumpulan dan individu menyebut bunyi dua, tiga atau empat huruf bersambung secara putus-putus (pendek).
 2. Guru memperkenalkan bacaan mad supaya jelas perbezaan antara panjang  dan pendek dengan kadar dua harkat (2 jari).
 3. Jika murid lupa pada sesuatu bunyi huruf, guru hendaklah menggantung bacaan pada sebutan bunyi huruf dan meneruskan bacaan mengikut tempo. Contohnya نَهَارَ murid mungkin membaca نَهَرَ seolah-olah tidak mempunyai huruf mad. Guru perlu menggantung bacaan pada huruf  هَ  supaya bacaan adalah betul.
 4. Guru memperkenalkan tanda bacaan mad
 (˜,       )
 1. Edarkan kad imbasan kepada murid mengikut tahap pencapaian.
 2. Guru perlu memastikan murid menyebut dengan makhraj yang betul  dan mencatat pencapaian murid .Kad imbasan

بَ تَ  - بَتَ
بَ رَ – بَرَ

Nasyid

Ada alif baca panjang
Ada ya baca panjang
Ada wau  baca panjang
Baca panjang 2X

ءَا  اِي  اُو

Kad imbasan

سَجَى

Sila guna kad imbasan berwarna hijau sebagai bahan.
3


4


i.Murid dapat membaca huruf dan kalimah yang berbaris 2 di atas,bawah dan hadapan dengan bacaan pendek.

ii.Murid dapat menyebut kalimah yang mengandungi bacaan lin.

iii.Murid dapat menyebut bacaan nun dan mim sakinah dengan jelas tanpa dengung.

iv.Murid dapat menyebut bacaan Qalqalah dengan jelas secara berdetak.


 1. Guru mempamerkan kad imbasan yang mempunyai huruf berbaris dua di atas, di bawah dan di hadapan dengan bacaan pendek.
 2. Guru mempamerkan kad imbasan,latih tubi
menyebut bunyi huruf dengan bacaan pendek dan alif dianggap tiada.
 1. Latih tubi menyebut bunyi huruf mad ي dan و dengan kadar 2  harkat.
 2. Latih tubi menyebut bunyi huruf mad lin dengan kadar 2  harkat.
 3. Sebut dengan jelas perbezaan bunyi berulang kali.
 4. Perdengarkan bacaan mim sakinah dan nun sakinah dengan jelas tanpa dengung
 5. Perdengarkan bacaan qalqalah dengan jelas secara berdetak.
 6. Edarkan kad imbasan kepada murid mengikut tahap pencapaian.
 7. Guru perlu memastikan murid menyebut dengan makhraj yang betul  dan mencatat pencapaian murid .

                                                  


Kad imbasan

بً  بٍ   بٌ

Kad imbasan

ءًا  بًا   تًا   ثًا

Kad imbasan

دِي   دَيْ
عِي   عَيْ

Kad imbasan

بُوْ   بَوْ
لُو  لَو

Kad imbasan

مَنْ   هَن ْ
هِنْ   هُنْ

Kad imbasan
اَمْ   لَمْ
لِمْ   لُمْ

Kad imbasan

اَبْ  اَقْ   اَطْ  اَجْ  اَدْ

Sila gunakan kad imbasan bewarna oren sebagai bahan.


i.Murid dapat menyebut kalimah yang mengandungi الdengan jelas dan betul.

ii.Murid dapat membaca kalimah dengan betul ketika waqaf.

iii.Murid dapat membaca kalimah yang mengandungi tanda bacaan Mad dengan kadar yang betul

iv.Murid dapat menyebut bacaan nun dan mim syaddah dengan betul.

v.Murid dapat membaca kalimah yang mengandungi tanda syaddah dengan sebutan yang betul.

vi.Murid dapat membaca dan membezakan bacaan yang mengandungi idgham ma’al ghunnah dan bila ghunnah dengan betul.


 1. Guru menyebut kalimah yang mengandungi   ال dengan jelas dan betul.
 2. Pastikan alif dianggap tidak ada pada bacaan jika didahului  dengan huruf atau kalimah yang lain
 3. Memperdengarkan bacaan kalimah  ketika waqaf
 4. Guru memperdengarkan bunyi huruf dengan kadar bacaan yang betul.
 5. Guru memperdengarkan bacaan nun atau mim syaddah (شدة( hendaklah didengungkan sekadar dua harakat.
 6. Memperdengarkan bacaan kalimah alif lam syamsiah dengan betul.
 7. Setiap bacaan yang mempunyai tashdid/sabdu hendaklah ditekankan/diberatkan sedikit bacaan.
 8. Guru memperdengarkan bacaan nun sakinah atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam (ل ) atau ro ر)  (bacaannya tidak dengung.
 9. Guru menunjukkan bacaan hendaklah dipanjangkang hingga enam harakat.
 10. Edarkan kad imbasan kepada murid mengikut tahap pencapaian.
 11. Guru perlu memastikan murid menyebut dengan makhraj yang betul  dan mencatat pencapaian murid .
               
Kad imbasan

الْحَمْدُ  -  وَالْحَمْدُ

Kad imbasan
أَبَدًا  -  أَبَدَا۞

ءَامَيْنَ  - ءَامِيْن۞

Kad imbasan

لآ أَعْبُدُ

Kad imbasan

مِن ْ  - مّاءٍ
عَامِلَةٌ  - نَّاصِبَةٌ

  Kad imbasan

وَالنَّاسُ

  Kad imbasan

رَتَّلَ   يُرَتِّلُ
كَبَّرَ  يُكَبِّرُ

  Kad imbasan

مَنْ لَمْ    مَن لَّمْ
خَيْرٌ لَكَ    خَيْرٌلَّكَ

  Kad imbasan

وَلاَ الضَّآلِّينَ

 Sila gunakan kad imbasan    bewarna biru muda sebagai bahan.

0 comments:

Post a Comment