Tuesday, 25 October 2011

Contoh Petunjuk Prestasi

PETUNJUK PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

MODUL AL-QURAN (BACAAN)

BAND
PERNYATAAN STANDARD
DESKRIPTOR

EVIDENS


Band 1
TahuMengetahui asas membaca al-Quran, Hadis terpilih, menghafaz surah tertentu, mengetahui asas akidah, ibadah, adab, sirah Rasululllah SAW dan jawi

.

B1D1
Boleh membaca
surah al Kafirun.


B1D1E1
Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah al Kafirun.


B1D2
Boleh membaca
surah al Kauthar.


B1D2E1
Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah al Kauthar.


B1D3
Boleh membaca
surah al Ma’un.


B1D3E1
Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah al Ma’un.


B1D4
Boleh membaca Surah Quraisy.
B1D4E1
Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah Quraisy.

Band 2
Tahu dan Faham

Memahami asas bacaan al Quran, hadis terpilih, menghafaz surah-surah tertentu, memahami asas akidah, ibadah, adab, sirah Rasululllah SAW dan jawi.

B2D1
Boleh membaca Surah al Kafirun.


B2D1E1
Membaca ayat-ayat daripada surah al Kafirun.


B2D2
Boleh membaca Surah al Kauthar.


B2D2E1
Membaca ayat-ayat daripada surah al Kauthar.

B2D3
Boleh membaca Surah al Ma’un.

B2D3E1
Membaca ayat-ayat daripada surah al Ma’un.

B2D4
Boleh membaca Surah Quraisy.

B2D4E1
Membaca ayat-ayat daripada surah Quraisy.


Band 3
Tahu, Faham dan Boleh Buat

Mempamerkan kebolehan asas membaca al Quran dan hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan, melakukan asas ibadah, adab, memahami asas akidah, sirah Rasululllah SAW serta boleh membaca dan menulis asas jawi.

B3D1
Boleh membaca  surah al Kafirun.


B3D1E1
Membaca surah al Kafirun dengan betul.

B3D2
Boleh membaca surah al Kauthar.


B3D2E1
Membaca surah al Kauthar dengan betul.

B3D3
Boleh membaca Surah al Ma’un.


B3D3E1
Membaca surah al Ma’un dengan betul.

B3D4
Boleh membaca surah Quraisy.


B3D4E1
Membaca surah Quraisy  dengan betul.Band 4
Tahu, Faham, Boleh Buat dan Beradab

Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan, menghayati asas akidah, sirah Rasulullah SAW, melaksanakan ibadah, adab tertentu serta mampu membaca dan menulis jawi.

B4D1
Boleh membaca  surah al Kafirun.


B4D1E1
Membaca surah al Kafirun dengan bacaan yang betul dan bertajwid.

B4D2
Boleh membaca surah al Kauthar .

B4D2E1
Membaca surah al Kauthar dengan bacaan yang betul dan bertajwid.


B4D3
Boleh membaca Surah al Ma’un.

B4D3E1
Membaca surah al Ma’un  dengan bacaan yang betul dan bertajwid.


B4D4
Boleh membaca surah Quraisy.  

B4D4E1
Membaca surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid.


Band 5
Tahu, Faham, Boleh Buat dan BeradabTerpuji

Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran dan hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan dengan betul, menghayati asas akidah dan sirah Rasulullah SAW, mengaplikasi ibadah dan adab serta mampu membaca dan menulis jawi dengan baik.
Band 6
Tahu, Faham, Boleh Buat dan Beradab Mithali

Mahir membaca al-Quran dan hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan dengan sempurna, menghayati akidah dan sirah Rasulullah SAW, mengamalkan ibadah dan adab dalam kehidupan harian serta mahir membaca dan menulis jawi.
0 comments:

Post a Comment