Tuesday, 25 October 2011

Standard Prestasi

STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2
GRID HUBUNGAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 MENGIKUT BIDANG & TAJUK

BIDANG : AL-QURAN (BACAAN & HAFAZAN)

TAJUK
(STANDARD KANDUNGAN)
BAND
1
2
3
4
5
6
1.1       Membaca dan Menghafaz Surah Al-Kafirun, Surah Al-Kauthar, Surah Quraisy
Bacaan
B1D1E1
B1D2E1
B1D3E1
B1D4E1
B2D1E1
B2D2E1
B2D3E1
B2D4E1
B3D1E1
B3D2E1
B3D3E1
B3D4E1
B4D1E1
B4D2E1
B4D3E1
B4D4E1


Hafazan
B1D5E1
B1D6E1
B1D7E1
B1D8E1
B2D5E1
B2D6E1
B2D7E1
B2D8E1
B3D5E1
B3D6E1
B3D7E1
B3D8E1
B4D5E1
B4D6E1
B4D7E1
B4D8E1


STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2
GRID HUBUNGAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 MENGIKUT BIDANG & TAJUK


BIDANG : AKIDAH

TAJUK
(STANDARD KANDUNGAN)
BAND
1
2
3
4
5
6
2.1    Memahami dan Menghayati Konsep Beriman Kepada Malaikat
B1D9E1
B1D9E2
B2D9E1
B2D9E2
B2D9E3
B3D9E12.2    Memahami dan Menghayati Konsep Beriman Kepada Rasul
B1D10E1
B1D10E2
B2D10E1
B2D10E2
B3D10E1
B3D10E2
B3D10E3
B3D10E42.3    Memahami Sifat-sifat Allah :
         Allah Bersifat Wujud
B1D11E1
B1D11E2
B2D11E1
B3D11E1
B3D11E22.4    Memahami Sifat-sifat Allah :
         Allah Bersifat Qidam
B1D11E3
B1D11E4
B2D11E2
B3D12E12.5    Memahami Nama-nama Allah :
         Al-Rahman dan Al-Rahim
B1D12E1
B2D12E1
B3D13E12.6    Memahami Nama-nama Allah :
         Al-Afwu dan Al-Ghafur
B1D12E2

B3D14E1
B3D14E22.7    Memahami Nama-nama Allah :
         Al-Karim
B1D12E3

B3D15E1
B3D15E2
STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2
GRID HUBUNGAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 MENGIKUT BIDANG & TAJUK

BIDANG : IBADAH

TAJUK
(STANDARD KANDUNGAN)
BAND
1
2
3
4
5
6
3.1    Memahami dan Menghayati Konsep Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah
B1D13E1
B1D13E2
B2D13E1
B2D13E2
B3D16E1
B3D16E23.2    Memahami dan Mengamalkan Solat Fardhu
B1D14E1
B1D14E2
B2D14E1
B3D17E13.3    Memahami dan Mengamalkan Perlakuan Dalam Solat
B1D15E1
B2D15E1
B2D15E2
B3D18E1
B4D9E1
B5D1E1

3.4    Membaca dan Menghafaz Takbiratul Ihram dan Lafaz Niat Solat
B1D16E1
B1D16E2
B2D16E1
B2D16E2
B3D19E1
B3D19E23.5    Membaca dan Menghafaz Bacaan Dalam Solat
B1D17E1
B1D17E2
B1D17E3
B1D17E4
B1D17E5
B2D17E1
B2D17E2
B2D17E3
B2D17E4
B2D17E5
B3D20E1
B3D20E2
B3D20E3
B3D20E4
B3D20E5
B3D20E6

B5D2E1
B6D1E1
STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2
GRID HUBUNGAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 MENGIKUT BIDANG & TAJUK

BIDANG : SIRAH

TAJUK
(STANDARD KANDUNGAN)
BAND
1
2
3
4
5
6
4.1    Memahami dan Mengambil Iktibar Daripada Pekerjaan Nabi Sebelum Dilantik Menjadi Rasul
B1D18E1
B2D18E1
B3D21E14.2    Memahami dan Mengambil Iktibar Daripada Perkahwinan Nabi
B1D19E1
B2D19E1
B2D19E2
B3D22E14.3    Memahami dan Mengambil Iktibar Daripada Peristiwa Berkaitan Hajar Al-Aswad
B1D20E1
B2D20E1
B2D20E2
B3D23E1
STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2
GRID HUBUNGAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 MENGIKUT BIDANG & TAJUK

BIDANG : ADAB

TAJUK
(STANDARD KANDUNGAN)
BAND
1
2
3
4
5
6
5.1    Memahami dan Mengamalkan Adab Tidur
B1D21E1
B2D21E1
B3D24E1
B4D10E1
B5D3E1
B6D2E1
5.2    Memahami dan Mengamalkan Adab Masuk dan Keluar Rumah
B1D22E1
B2D22E1
B3D25E1
B4D11E1
B5D4E1
B6D3E1
5.3    Memahami dan Mengamalkan Adab Di Sekolah
B1D23E1
B2D23E1
B3D26E1
B4D12E1
B5D5E1
B6D4E1

STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2
GRID HUBUNGAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 MENGIKUT BIDANG & TAJUK

BIDANG : JAWI

TAJUK
(STANDARD KANDUNGAN)
BAND
1
2
3
4
5
6
6.1    Membaca, Membina dan Menulis Perkataan Yang Terdiri Daripada Suku Kata Terbuka dan Tertutup
B1D24E1
B1D24E2
B1D24E3
B2D24E1
B2D24E2
B2D24E3
B3D27E1
B3D27E2
B3D27E36.2    Membaca, Membina dan Menulis Ayat Daripada Suku Kata Terbuka dan TertutupB4D13E1
B4D13E2
B4D13E3
B4D13E4
B4D13E5
B4D13E6
B5D6E1
B5D6E2
B5D6E3
B6D5E1
B6D5E2
B6D5E3
6.3    Mengenal, Membaca dan Menulis Perkataan Serapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris
B1D25E1
B2D25E1
B2D25E2
B3D28E1
B3D28E2
B3D28E3
B3D28E4
B3D28E5
B3D28E6
B3D28E7
B3D28E8
B3D28E9
B3D28E10
B3D28E11
B3D28E12
B4D14E1
B4D14E2
B4D14E3
B4D14E4
B4D14E5
B4D14E6
B4D14E7
B4D14E8
B4D14E9
B4D14E10
B4D14E11
B4D14E120 comments:

Post a Comment