Tuesday, 25 October 2011

Instrumen


CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2


ITEM

PERNYATAAN  ITEM

Band


1

Pernyataan Standard Prestasi


Mengetahui asas membaca al-Quran

Deskriptor

B1D1

Boleh membaca Surah al Kafirun


Eviden

B1D1E1

Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah al Kafirun


Instrumen

Talaqqi musyafahah
Tasmik
Ujian Lisan


Aktiviti

AKTIVITI GURU

- Guru mempamerkan kad dan membacanya.

- Guru mempamerkan kad potongan ayat daripada surah al Kafirun

AKTIVITI MURID
- Murid menyebut semua contoh-contoh kalimah daripada surah al Kafirun

- Murid membaca potongan ayat daripada surah al Kafirun


Contoh Item


Rujuk lampiran  ( B1D1E1)


                                                                                                                        Lampiran 1
Contoh Kad Kalimah/Kad Ayat    
B1D1E1                                                                    
Baca surah al Kafirun 
Arahan : Sila baca kalimah yang berikut


0 comments:

Post a Comment