Tuesday, 25 October 2011


STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1
GRID HUBUNGAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 MENGIKUT BIDANG & TAJUK

BIDANG : AL-QURAN (BACAAN)

TAJUK
(STANDARD KANDUNGAN)
BAND
1
2
3
4
5
6
1.1.1    Menyebut dan Membaca Huruf Hijaiyah Tunggal Berbaris Satu Di Atas
B1D1E1

1.1.2    Membaca Huruf Hijaiyah Bersambung dan Kalimah Berbaris Satu Di Atas

B2D1E1
B2D2E1
1.1.3    Membaca Kalimah, Potongan Ayat dan Ayat Pendek Yang Mengandungi Pelbagai Baris


B3D1E1
B3D2E11.1.4    Membaca Kalimah, Potongan Ayat dan Ayat Pendek Yang Mengandungi Pelbagai Baris dan TandaB4D1E1
B5D1E1
B6D1E1


BIDANG : AL-QURAN (HAFAZAN)

TAJUK
(STANDARD KANDUNGAN)
BAND
1
2
3
4
5
6
1.2.1    Membaca dan Menghafaz Surah-surah Berikut : Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas, Surah Al-Falak dan Surah Al-Ikhlas
B1D2E1
B1D2E2
B2D3E1
B3D3E1
B4D2E1
B5D2E1
B6D2E1

STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1
GRID HUBUNGAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 MENGIKUT BIDANG & TAJUK

BIDANG : AKIDAH

TAJUK
(STANDARD KANDUNGAN)
BAND
1
2
3
4
5
6
2.1    Memahami Rukun Iman
B1D3E1
B2D4E1
B3D4E12.2    Memahami Beriman Kepada Allah
B1D3E2

2.3    Memahami Rukun Islam
B1D4E1
B2D5E1
B3D5E12.4    Memahami Kalimah Syahadah
B1D4E2
B2D5E2STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1
GRID HUBUNGAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 MENGIKUT BIDANG & TAJUK

BIDANG : IBADAH

TAJUK
(STANDARD KANDUNGAN)
BAND
1
2
3
4
5
6
3.1    Menyatakan Konsep Bersuci
B1D5E1
B2D6E1
B3D6E13.2    Menyatakan Pengertian Beristinjak
B1D5E1
B2D6E1
B3D6E1
B4D3E1
B5D3E1
B6D3E1
3.3    Menyatakan Pengertian Wuduk
B1D5E1

B3D7E1
B4D4E1
B5D4E1
B6D4E1
3.4    Solat
         (rujuk Modul Solat 1, 2, 3)
B1D6E1
B2D7E1
B3D8E1
B4D5E1
B5D5E1
B6D5E1STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1
GRID HUBUNGAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 MENGIKUT BIDANG & TAJUK

BIDANG : SIRAH

TAJUK
(STANDARD KANDUNGAN)
BAND
1
2
3
4
5
6
4.1    Menyatakan salasilah keturunan Nabi Muhammad SAW dan tanda-tanda kenabian baginda
B1D7E1
B1D8E1
B2D8E1
B2D9E1
4.2    Menyatakan Kisah Penyusuan Nabi Muhammad SAW
B1D9E1
B2D10E1
STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1
GRID HUBUNGAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 MENGIKUT BIDANG & TAJUK

BIDANG : ADAB

TAJUK
(STANDARD KANDUNGAN)
BAND
1
2
3
4
5
6
5.1    Menyatakan Adab Makan dan Minum
B1D10E1
B2D11E1
B3D9E1
B4D6E1
B5D6E1
B6D6E1
5.2    Menyatakan Adab Terhadap Ibu Bapa
B1D10E1
B2D11E1
B3D9E1
B4D6E2
B5D6E2
B6D6E2
5.3    Menyatakan Adab Bergaul Dengan Rakan
B1D10E1
B2D11E1
B3D9E1
B4D6E2
B5D6E2
B6D6E2
5.4    Menyatakan Adab Terhadap Guru
B1D10E1
B2D11E1
B3D9E1
B4D6E2
B5D6E2
B6D6E2STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1
GRID HUBUNGAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 MENGIKUT BIDANG & TAJUK

BIDANG : JAWI

TAJUK
(STANDARD KANDUNGAN)
BAND
1
2
3
4
5
6
6.1    Mengenal, Menyebut dan Menulis Huruf-huruf Jawi Tunggal
B1D11E1
B1D11E2

6.2    Mengenal, Menyebut dan Menulis Huruf-huruf Jawi Bersambung

B2D12E1
6.3    Mengenal, Membaca dan Menulis Suku Kata Terbuka


B3D10E1
B4D7E1


6.4    Membaca, Membina dan Menulis Perkataan Mudah Daripada Suku Kata Terbuka


B3D10E1
B4D7E1


6.5    Mengenal, Membaca dan Menulis Perkatan Daripada Satu Suku Kata Tertutup


B3D10E2
B4D7E2


6.6    Mengenal, Membaca dan Menulis Perkataan Daripada Dua Suku Kata Tertutup


B3D10E2
B4D7E2


6.7    Mengenal, Membaca dan Menulis Perkataan Daripada Suku Kata Terbuka dan Tertutup


B3D10E3
B4D7E3


6.8    Membaca, Membina dan Menulis Rangkai Kata Daripada Suku Kata Terbuka dan Tertutup


B3D11E1
B4D8E1


6.9    Membaca, Membina dan Menulis Ayat Mudah Yang Mengandungi Rangkai Kata
B5D7E1
B6D7E1

0 comments:

Post a Comment