Tuesday, 25 October 2011


PETUNJUK PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

MODUL AL-QURAN (HAFAZAN)

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR
EVIDENS

Band 1
TahuMengetahui asas membaca al-Quran, Hadis terpilih, menghafaz surah tertentu, mengetahui asas akidah, ibadah, adab, sirah Rasululllah SAW dan jawi

.

HAFAZAN

B1D5
Boleh menghafaz surah al Kafirun.B1D5E1
Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah al Kafirun.

B1D6
Boleh menghafaz surah al Kauthar.


B1D6E1
Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah al Kauthar.


B1D7
Boleh menghafaz surah al Ma’un.


B1D7E1
Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah al Ma’un.


B1D8
Boleh menghafaz surah Quraisy.


B1D8E1
Membaca dan menghafaz kalimah dan potongan ayat dalam surah Quraisy.

Band 2
Tahu dan Faham

Memahami asas bacaan al Quran, hadis terpilih, menghafaz surah-surah tertentu, memahami asas akidah, ibadah, adab, sirah Rasululllah SAW dan jawi.

HAFAZAN

B2D5
Boleh menghafaz Surah al Kafirun.

B2D5E1
Menghafaz ayat-ayat daripada surah al Kafirun.

B2D6
Boleh menghafaz Surah al Kauthar.


B2D6E1
Menghafaz ayat-ayat daripada surah al Kauthar.

B2D7
Boleh menghafaz Surah al Ma’un.


B2D7E1
Menghafaz ayat-ayat daripada surah al Ma’un.

B2D8
Boleh menghafaz Surah Quraisy.


B2D8E1
Menghafaz ayat-ayat daripada surah Quraisy.

Band 3
Tahu, Faham dan
Boleh Buat

Mempamerkan kebolehan asas membaca al Quran dan hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan, melakukan asas ibadah, adab,        memahami asas akidah, sirah Rasululllah SAW serta boleh membaca dan menulis asas jawi.

HAFAZAN

B3D5
Boleh menghafaz  surah al Kafirun.

B3D5E1
Menghafaz  surah al Kafirun dengan betul.

B3D6
Boleh menghafaz  surah al Kauthar.

B3D6E1
Menghafaz  surah al Kauthar dengan betul.

B3D7
Boleh menghafaz  surah al Ma’un.

B3D7E1
Menghafaz  surah al Ma’un dengan betul.

B3D8
Boleh menghafaz  Surah Quraisy.

B3D8E1
Menghafaz  surah Quraisy   dengan betul.
Band 4
Tahu, Faham, Boleh Buat dan Beradab

Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan, menghayati asas akidah, sirah Rasulullah SAW, melaksanakan ibadah, adab tertentu serta mampu membaca dan menulis jawi.

HAFAZAN

B4D5
Boleh menghafaz  surah al Kafirun.


B4D5E1
Menghafaz surah al Kafirun dengan bacaan yang betul dan bertajwid.


B4D6
Boleh menghafaz  surah al Kauthar.

B4D6E1
Menghafaz surah al Kauthar dengan bacaan yang betul dan bertajwid.


B4D7
Boleh menghafaz  surah al Ma’un.B4D7E1
Menghafaz surah al Ma’un dengan bacaan yang betul dan bertajwid.


B4D8
Boleh menghafaz  Surah Quraisy.


B4D8E1
Menghafaz surah Quraisy dengan bacaan yang betul dan bertajwid.

Band 5
Tahu, Faham, Boleh Buat dan BeradabTerpuji

Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran dan hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan dengan betul, menghayati asas akidah dan sirah Rasulullah SAW, mengaplikasi ibadah dan adab serta mampu membaca dan menulis jawi dengan baik.Band 6
Tahu, Faham, Boleh Buat dan Beradab Mithali

Mahir membaca al-Quran dan hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan dengan sempurna, menghayati akidah dan sirah Rasulullah SAW, mengamalkan ibadah dan adab dalam kehidupan harian serta mahir membaca dan menulis jawi.


0 comments:

Post a Comment